Polskie znaki w windows-1250
Pismo poświęcone odnowie życia chrześcijańskiego i Kościoła oraz sprawie przebudzenia w Polsce

Do Celu

Rok założenia 1993;
Ukazuje się w nierównych
odstępach czasu

...Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do
męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej... Ef.4:13

•   Witamy!   •   Niech Bóg błogosławi!   •   Welcome!   •   God bless you!   •Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!
Jan Paweł II

Już dosyć napatrzyliśmy się na to, co robi diabeł. Teraz zobaczymy, co potrafi Jezus!
Johann Christoph Blumhardt

Przyjaciele moi, to jest dobra nowina. Nie trzeba czekać na nikogo. Przebudzenie może rozpocząć się ode mnie i od ciebie.
Erlo Stegen

Przez modlitwę i post Bóg daje swojemu ludowi dostęp do największej mocy we wszechświecie.
Franklin Hall

Pan powołuje nowe pokolenie… które będzie oglądać wszystkie te rzeczy… Pan naprawdę zachował swoje najlepsze wino na koniec.
Rick Joyner

Wierzę, że Bóg da w tych czasach naszemu narodowi nowe serce.
Bogdan Olechnowicz

Szybko! Jest czas pracy dla Jezusa!
Nicky CruzModlitwa zmienia narody

Niniejsza płyta CD-1 w formacie MP3 zawiera:

Album 1 — Boże działanie na przykładzie Ugandy — John Mulinde, Uganda. Fragmenty wykładów na V. Konferencji Krajowej ruchu Polska dla Jezusa, Kalisz, październik 2002 r. (4:17 godz.)
(1/1)     (1/2)     (1/3)     (1/4)     (1/5)     (1/6)

Album 2 — Boże działanie w Chinach — Dennis Balcombe, Hong-Kong. Fragmenty wykładów na XIII. Ogólnopolskim Spotkaniu Modlitewnym, Misja Pielgrzym, Choszczno, luty 2002 r. (3:05 godz.)
(2/1)     (2/2)     (2/3)     (2/4)

Album 3 — Ewangelizacja indywidualna — Douglas Tunney, USA. Fragmenty wykładów na seminarium w Zborze „Betlejem”, Kraków, sierpień 2003 r. (1:19 godz.)
(3/1)     (3/2)

Album 4 — Władza wierzącego — Wykładowca z USA. Fragmenty wykładów z Konferencji w Szkole DOMATA, Gdynia, 2002 r. (0:59 godz.)
(4/1)     (4/2)

Album 5 — Boże działanie na przykładzie USA — Cindy Jacobs, USA. Fragmenty wykładów na VI. Konferencji Krajowej ruchu Polska dla Jezusa, Kalisz, kwiecień 2003 r. (2:17 godz.)
(5/1)     (5/2)     (5/3)     (5/4)

Album 6 — Skutki pełnego oddania się Bogu — Gbile Akanni, Nigeria, (Autor książki: „Zamknięte niebo”). Fragmenty wykładów na XIV. Ogólnopolskim Spotkaniu Modlitewnym, Misja Pielgrzym, Choszczno, czerwiec 2002 r. (1:30 godz.)
(6/1)     (6/2)    

Album 7 — Powrót Bożej chwały — Mark Brazee, Angela Keeton, Larry Keeton, USA. Fragmenty wykładów na Konferencji w Szkole DOMATA, Gdynia, 2003 r. (4:01 godz.)
(7/1)     (7/2)     (7/3)     (7/4)     (7/5)     (7/6)

Album 8 — Gotowość na przyjście Pańskie / Droga do duchowej obfitości — Józef Kajfosz, Polska. Usługa w Zborze „Betlejem”, Kraków, 2001 i 2002 r. (1:53 godz.)
(8/1)     (8/2)     (8/3)     (8/4)


Wołaj do Mnie, Polsko!

        Drodzy, Oficyna „Cel”, prowadząca serwis internetowy www.DoCelu.biblia.info.pl, udostępnia Wam niniejszą płytę kompaktową z fragmentami wykładów w formacia MP3 niektórych gości zagranicznych, którzy odwiedzili nasz Kraj w ostatnim czasie i usługiwali na różnych konferencjach lub w zborach. Wybraliśmy te fragmenty, które były dla nas szczególnie budujące i inspirujące i które pozwalają na wgląd w Boże działanie na różnych miejscach świata. Nie wszyscy bowiem mamy możliwość bywać na tego rodzaju spotkaniach i nie wszyscy mamy dostęp do materiałów z tych spotkań. Wierzymy, że dla Was wszystkich, którzy gorąco pragniecie Bożego potężnego poruszenia w naszym Kraju i usilnie się o to modlicie, posłuchanie tych świadectw i wskazówek z ust różnych sług Pańskich będzie mocną zachętą do wytrwałości w tej walce o objawienie się Bożej chwały w Polsce. Tym zaś z Was, którzy pod wpływem różnych zasłyszanych negatywnych ocen ustosunkowali się krytycznie do prowadzących tę działalność środowisk lub ruchów, materiał z tej płyty może posłużyć jako okazja do wyrobienia sobie własnej, obiektywnej oceny o jego treści i poziomie duchowym, bez potrzeby ulegania niesprawdzonym opiniom z drugiej ręki. Udostępniony tutaj materiał pochodzi z utrwalonych na kasetach audio materiałów konferencyjnych. Dla wykorzystania pozostałego miejsca dodaliśmy w Albumie 8 dwa kazania Józefa Kajfosza w Zborze krakowskim. Płytę rozpowszechniamy bezpłatnie, własnym kosztem, nie mamy też żadnych zastrzeżeń przeciwko jej kopiowaniu, a nawet do tego zachęcamy, byle nie działo się to w celu sprzedaży z zyskiem. Znajdujące się na niej wykłady w formacie MP3, w sumie ponad 19 godzin, mogą być odtwarzane zarówno na komputerach multimedialnych, jak i na odtwarzaczach CD przystosowanych do tego formatu. Wszystkim Wam życzymy obfitego błogosławieństwa Bożego przy korzystaniu z tych wykładów i świadectw.
Wróć do strony głównej
Wróć do zakładki "Materiały konferencyjne"
Wróć do zakładki "Numery"

Redaguje: Oficyna „Cel”, Józef [i Emilia] Kajfosz, ul. Na Błonie 15/91, 30-147 Kraków, tel./fax: +48 12 637 06 18, E-mail: DoCelu@biblia.info.pl
Pracę naszą finansujemy ze środków własnych i ofiar. Nasze konto bankowe: Nazwa: Józef Kajfosz, Na Błonie 15/91, Kraków; Nazwa banku: PKO BP SA, 2 Oddział Kraków (SWIFT: BPKO PL PW); Numer konta: 54 1020 2906 0000 1402 0035 7533.
Serwis powstał 1 listopada 1999 r.
Dotychczas odwiedziło nas ponad 200000 gości.