Polskie znaki w windows-1250
= = = Włącz głośniki! = = =
Pismo poświęcone odnowie życia chrześcijańskiego i Kościoła oraz sprawie przebudzenia w Polsce

Do Celu

Rok założenia 1993;
Ukazuje się w nierównych
odstępach czasu

...Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do
męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej... Ef.4:13

•   Witamy!   •   Niech Bóg błogosławi!   •   Welcome!   •   God bless you!   •Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!
Jan Paweł II

Już dosyć napatrzyliśmy się na to, co robi diabeł. Teraz zobaczymy, co potrafi Jezus!
Johann Christoph Blumhardt

Przyjaciele moi, to jest dobra nowina. Nie trzeba czekać na nikogo. Przebudzenie może rozpocząć się ode mnie i od ciebie.
Erlo Stegen

Wszelka niewiara pochodzi z braku karmienia się Słowem Bożym.
Smith Wigglesworth

Przez modlitwę i post Bóg daje swojemu ludowi dostęp do największej mocy we wszechświecie.
Franklin Hall

Pan powołuje nowe pokolenie… które będzie oglądać wszystkie te rzeczy… Pan naprawdę zachował swoje najlepsze wino na koniec.
Rick Joyner

Żadne programy, systemy czy organizacje nie są w stanie zmienić życia człowieka, jeżeli najpierw nie nastąpi przemiana jego wnętrza.
Michał Hydzik

Jeśli zostawiacie ludzi takimi, jakimi byli, zanim was spotkali, to znaczy, że Bóg przez was nie przemawia.
Smith Wigglesworth

Wierzę, że Bóg da w tych czasach naszemu narodowi nowe serce.
Bogdan Olechnowicz

Szybko! Jest czas pracy dla Jezusa!
Nicky CruzModlitwa zmienia narody

Niniejsza płyta CD DoCelu-03 w formacie MP3 zawiera:

Album nr 01 — Konferencja we Wrocławiu, czerwiec 2005 r. „Odnów swoją pasję do Chrystusa”. Organizator: Kościół Zielonoświątkowy
03-01-01 David Wilkerson: Powołanie, aby być jak Chrystus 1:14
03-01-02 David Wilkerson: Jak chodzić w Duchu Świętym? 1:14
03-01-03 Gary Wilkerson: Pierwszeństwo krzyża Jezusa Chrystusa 1:12
03-01-04 David Wilkerson: Zdolność do bycia poruszonym 0:57
03-01-05 Gary Wilkerson: Pokolenie Jakuba: Pokłonię się tylko Jezusowi! 1:13
03-01-06 Gary Wilkerson: Gdy Memzarowie otrzymują szmyka 0:52
03-01-07 David Wilkerson: Kościele w Polsce: Spójrz na Filadelfię! 1:05
03-01-08 David Wilkerson: Jezus kocha grzeszników 0:49

Album nr 02 — Konferencja w Woli Piotrowej, wrzesień 2005 r. „Społeczność Ducha Świętego”. Organizator: Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa
03-02-01 Aleksander Barkocsi: Piątek przed południem 1:48
03-02-02 Aleksander Barkocsi: Piątek po południu 1:28
03-02-03 Aleksander Barkocsi: Piątek wieczorem (ewangelizacja) 0:53
03-02-04 Aleksander Barkocsi: Sobota przed południem 1:51
03-02-05 Aleksander Barkocsi: Sobota po południu 1:22
03-02-06 Aleksander Barkocsi: Sobota wieczorem (ewangelizacja) 0:56
03-02-07 Aleksander Barkocsi: Niedziela przed południem 1:36
03-02-08 Czesław Wigłasz: Szkic historyczny — zakończenie 0:19

Album nr 03 — Konferencja w Warszawie, kwiecień–maj 2005 r. „Ludzie nowych czasów”. Organizator: Chrześcijański Kościół Reformacyjny
03-03-01 Marcin Podżorski: Powołani do działania, a nie do bierności 0:53
03-03-02 Julian Melfi: Ludzie nowych czasów, część 1 1:31
03-03-03 Julian Melfi: Ludzie nowych czasów, część 2 1:32
03-03-04 Janusz Szarzec: Odnowa Kościoła 1:12
03-03-05 Julian Melfi: Ludzie nowych czasów, część 3 1:18
03-03-06 Julian Melfi: Ludzie nowych czasów, część 4 1:32
03-03-07 Jan Willem van der Hoeven: Synostwo Boże 1:07
03-03-08 Jan Willem van der Hoeven: Izrael w Bożych planach 1:12

Album nr 04 — Konferencja w Wiśle, październik 2005 r. „Bóg a relacje w rodzinie”. Organizator: Misja Kwasizabantu i Zbór „Oaza” Kościoła Chrześcijan Baptystów
03-04-01 Erlo Stegen: piątek wieczorem 1:40
03-04-02 Erlo Stegen: sobota przed południem 1:32
03-04-03 Erlo Stegen: sobota wieczorem 1:38
03-04-04 Erlo Stegen: niedziela 2:16

Album nr 05 — Konferencja w Kielcach, wrzesień 2005 r. „Znaczenie Izraela w czasach ostatecznych”. Organizator: Kościół Chrześcijański „Wieczernik”
03-05-01 Benjamin Berger: Sesja 1 1:07
Całość materiałów z tej konferencji (9 sesji) można zamówić pod adresem: biuro@wieczernik.pl

Album nr 06 — Konferencja–Rocznica w Wisłoczku, maj 2005 r. Organizator: Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa
03-06-01 Wasyl Moskalenko: Sesja 1 1:28
03-06-02 Wasyl Moskalenko: Sesja 2 1:19
03-06-03 Wasyl Moskalenko: Sesja 3 1:07
03-06-04 P. Perepichai 1:15

Album nr 07 — Konferencja w Wrocławiu, wrzesień–październik 2005 r. „Uwolnienie i uzdrowienie przez wiarę”. Organizator: Zbór „Antiochia”
03-07-01 Graham Powell: Dar rozróżniania duchów, cz. 1 1:06
03-07-02 Graham Powell: Dar rozróżniania duchów, cz. 2 1:30
03-07-03 Graham Powell: Świadectwo uwolnienia 1:38
03-07-04 Graham Powell: Uzdrowienie i uwolnienie przez wiarę, cz. 1 0:58
03-07-05 Graham Powell: Uzdrowienie i uwolnienie przez wiarę, cz. 2 0:54
03-07-06 Graham Powell: Uzdrowienie i uwolnienie przez wiarę, cz. 3 1:30
03-07-07 Graham Powell: Uzdrowienie i uwolnienie przez wiarę, cz. 4 1:22
03-07-08 Graham Powell: Modlitwa i uwielbienie 1:00
03-07-09 Graham Powell: Wiara a powątpiewanie 1:04

Album nr 08 — Usługa w Bielsku-Białej i Ustroniu, październik 2005 r. Organizator: Zbór KZ „Filadelfia”
03-08-01 Paul Weresch: B-B. 27.10. Czy chcecie wzrastać? 1:19
03-08-02 Paul Weresch: B-B. 28.10. Boża ekonomia dla Jego ludu 1:35
03-08-03 Paul Weresch: Ustr. 29.10. Seminarium dla liderów, sesja 1 1:17
03-08-04 Paul Weresch: Ustr. 29.10. Seminarium dla liderów, sesja 2 0:51
03-08-05 Paul Weresch: Ustr. 29.10. Seminarium dla liderów, sesja 3 1:30
03-08-06 Paul Weresch: B-B. 29.10. Ewangelizacja: Samarytanka 1:10
03-08-07 Paul Weresch: Ustr. 30.10. Przed poł.: Kazanie 1:22
03-08-08 Paul Weresch: B-B. 27.10. Ewangelizacja: Izajasz 28:20 1:14

Album nr 09 — Konferencja w Jachrance k. Warszawy, listopad 1997 r. „Doświadczanie boskiego życia” Organizator: Fundacja „Strumień Życia”
03-09-01 Bob Danker i Steven Kwiatkowski: Boże pragnienie, aby być dla człowieka życiem 1:06
03-09-02 Curt Kennard i Pat Stocklin: Klucze do doświadczania życia — Społeczność życia i odczucie życia 0:49
03-09-03 Joe Davis i Bob Danker: Klucze do doświadczania życia — Wiara, która działa poprzez miłość 1:19
03-09-04 Jim Batten i Bob Danker: Wizja wszczepionego życia 1:11

Album nr 10 — IX Konferencja w Kaliszu, listopad 2004 r. „Ewangelizacja przez służenie” Organizator: Ruch „Polska dla Jezusa”
03-10-01 Steve Sjogren: Sesja 1 1:22
03-10-02 Steve Sjogren: Sesja 2 1:21
03-10-03 Steve Sjogren: Sesja 3, cz. 1 1:02
03-10-04 Steve Sjogren: Sesja 3, cz. 2 0:44
03-10-05 Steve Sjogren: Sesja 4 1:23

Album nr 11 — Konferencja „Eurohope Jesus” w Warszawie, listopad 2005 r. Organizator: Kościół ChWE „Spichlerz”
03-11-01 Emerson Ferrell 1:19
03-11-02 Ana Mendez: Sesja 1 cz. 1 (skrót) 0:39
03-11-03 Ana Mendez: Sesja 1 cz. 2 (skrót) 0:49
03-11-04 Andrzej Stepanov 0:51
03-11-05 Ana Mendez: Sesja 2 cz. 1 1:07
03-11-06 Ana Mendez: Sesja 2 cz. 2 1:07
03-11-07 Sunday Adelaja: Sesja 1 1:03
03-11-08 Sunday Adelaja: Sesja 2 1:03
03-11-09 Sunday Adelaja: Sesja 3 0:48
03-11-10 Sunday Adelaja: Sesja 4 0:54
03-11-11 Sunday Adelaja: Sesja 5 0:54
03-11-12 Sunday Adelaja: Sesja 6 1:12

Album nr 12 — „Dzień Nowej Szansy” w Dąbrowie Górniczej, luty 2006 r. Organizator: Zbór KZCh i Misja „Nowa Nadzieja”
03-12-01 Sesja 1 1:42
03-12-02 Sesja 2 1:13
03-12-03 Sesja 3 1:58
03-12-04 Sesja 4 (skrót) 0:58


Wołaj do Mnie, Polsko!

       

Na niniejszej płycie udostępniamy materiały konferencyjne z 12 spotkań, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w naszym Kraju — w sumie około 90 godzin nagrań audio w formacie mp3PRO. Chociaż treści te pochodzą z różnych środowisk i są bardzo różnorodne, wierzymy, że zawierają wiele cennych prawd, jakie w obecnym czasie Duch Święty pragnie nam przekazać. Może nie wszystkie spodobają się wszystkim. Każdy ma prawo dobierać sobie dietę według własnych potrzeb i ocen. „Wszystkiego doświadczajcie — co dobre, tego się trzymajcie”.

Wyjaśniamy, że niekoniecznie utożsamiamy się z wszystkimi wypowiedziami usługujących na tej płycie. Nie należy też wyciągać wniosków z faktu ich występowania razem na tym miejscu, gdyż usługujący nie mieli pojęcia, w jakim znajdą się towarzystwie.

Dziękujemy wszystkim, których to dotyczy, za udzielenie nam zezwolenia na udostępnienie tych materiałów czytelnikom naszego pisemka „Do Celu”.


Wróć do strony głównej
Wróć do zakładki "Materiały konferencyjne"
Wróć do zakładki "Numery"

Redaguje: Oficyna „Cel”, Józef [i Emilia] Kajfosz, ul. Na Błonie 15/91, 30-147 Kraków, tel./fax: +48 12 637 06 18, E-mail: DoCelu@biblia.info.pl
Pracę naszą finansujemy ze środków własnych i ofiar. Nasze konto bankowe: Nazwa: Józef Kajfosz, Na Błonie 15/91, Kraków; Nazwa banku: PKO BP SA, 2 Oddział Kraków (SWIFT: BPKO PL PW); Numer konta: 54 1020 2906 0000 1402 0035 7533.
Serwis powstał 1 listopada 1999 r.
Dotychczas odwiedziło nas ponad 200000 gości.